card

Хэвлэмэл материал, сурталчилгаа

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2023 оны №01

АТГ-ын мэдээллийн хуудас 2023 оны №01

2022 онд авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудас

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас 2020, 2021 онд орчуулсан гадаад мэдээ, нийтлэлийн эмхэтгэл

Дэлгэрэнгүй
Авлигын хэлбэрүүд

Авлигын хэлбэрүүд

Авлигын хэлбэрүүд

Дэлгэрэнгүй
АТГ-ын харьяалан шалгах гэмт хэрэг

АТГ-ын харьяалан шалгах гэмт хэрэг

АТГ-ын харьяалан шалгах гэмт хэрэг

Дэлгэрэнгүй
Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын мөнгөөр юу хийж болох вэ?

Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын мөнгөөр юу хийж болох вэ?

Авлигын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлын мөнгөөр юу хийж болох вэ?

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох зүйл

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох зүйл

Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээдэд хориглох зүйл

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд

Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд

Хуулийн үйлчлэлд хамаарах этгээд

Дэлгэрэнгүй
Авлигын талаар мэдээлэх үүрэг

Авлигын талаар мэдээлэх үүрэг

Авлигын талаар мэдээлэх үүрэг

Дэлгэрэнгүй