Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 239 дуудлага хүлээн авав

A- A A+
Авлигыг мэдээлэх 110 утсаар 239 дуудлага хүлээн авав

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний алба нь 2024 оны 1 дүгээр сарын 15-19-ний өдрүүдэд иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн 82 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, харьяалах чиг үүргийн нэгжид хүргүүллээ.

Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээллийн 70.7 хувь нь авлигын гэмт хэргийн шинжтэй бөгөөд тендер, худалдан авах ажиллагаа, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалттай холбоотой гомдол давамгайлж байв. Өнгөрсөн долоо хоногт авлигыг мэдээлэх 110 тусгай дугаараар 239 дуудлага хүлээн авчээ.