card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  708 721
 • Хүлээн авсан
  9 7
 • Нийт шалгасан хэрэг
  740 738
 • Ажиллагаанд байгаа
  711 708

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  84 69
 • Шинээр хүлээн авсан
  51 35
 • Нийт шалгасан
  135 104
 • Ажиллагаанд байгаа
  93 84
Бусад статистик мэдээлэл