card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  545 548
 • Хүлээн авсан
  5 13
 • Нийт шалгасан хэрэг
  5 5
 • Ажиллагаанд байгаа
  525 545

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  55 64
 • Шинээр хүлээн авсан
  24 23
 • Нийт шалгасан
  79 87
 • Ажиллагаанд байгаа
  64 55
Бусад статистик мэдээлэл