card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  812 836
 • Хүлээн авсан
  2 0
 • Нийт шалгасан хэрэг
  829 842
 • Ажиллагаанд байгаа
  799 815

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  81 45
 • Шинээр хүлээн авсан
  42 20
 • Нийт шалгасан
  123 65
 • Ажиллагаанд байгаа
  94 52
Бусад статистик мэдээлэл