card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  629 623
 • Хүлээн авсан
  4 7
 • Нийт шалгасан хэрэг
  645 647
 • Ажиллагаанд байгаа
  635 629

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  87 75
 • Шинээр хүлээн авсан
  15 34
 • Нийт шалгасан
  102 109
 • Ажиллагаанд байгаа
  78 87
Бусад статистик мэдээлэл