card

ОНЦЛОХ НИЙТЛЭЛ

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН

Бусад мэдээлэл
Бусад гадаад мэдээ
Бусад видео мэдээ
Бусад хэлэлцүүлэг

Эрүүгийн хэргийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  836 818
 • Хүлээн авсан
  0 11
 • Нийт шалгасан хэрэг
  842 868
 • Ажиллагаанд байгаа
  815 836

Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол, мэдээллийн статистик

 • Өмнөх 7 хоногийн үлдэгдэл
  45 62
 • Шинээр хүлээн авсан
  20 28
 • Нийт шалгасан
  65 90
 • Ажиллагаанд байгаа
  52 45
Бусад статистик мэдээлэл