Улсын хэмжээнд 2023 оны ХАСХОМ гаргах явц 61 хувьтай байна

A- A A+
Улсын хэмжээнд 2023 оны ХАСХОМ гаргах явц 61 хувьтай байна

Авлигатай тэмцэх газрын https://meduuleg.iaac.mn  цахим системд улсын хэмжээнд нийт албан тушаалтнуудын 61 хувь нь 2023 оны ХАСХОМ-ийг мэдүүлээд байна.

2024 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн байдлаар Шүүх шинжилгээний ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Хэнтий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Тагнуулын ерөнхий газар зэрэг байгууллагууд 2023 оны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргасан явц 95-аас дээш хувьтай  байна.