Авлигыг таслан зогсооход хүн бүрийн оролцоо чухал

A- A A+
Авлигыг таслан зогсооход хүн бүрийн оролцоо чухал

Авлигыг таслан зогсооход хүн бүрийн оролцоо чухал