“Цэргийн эмч нарын комиссын ажиллах журам”-ыг хянаж, дүн шинжилгээ хийв

A- A A+
“Цэргийн эмч нарын комиссын ажиллах журам”-ыг хянаж, дүн шинжилгээ хийв

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2024 оны 3 дугаар сарын 4-7-ны өдрүүдэд авлигын шалтгаан, нөхцөлийг арилгах чиглэлээр Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Ховд аймгийн ИТХ, Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн газар, Ус сувгийн удирдах газар зэрэг байгууллагад ажиллав.

Нийслэлд тээврийн хэрэгслийг зориулалтын автомашинаар зөөж шилжүүлэх, түр саатуулах хашаа ажиллуулах шийдвэр, “Боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилтээр гадаадын болон дотоодын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчид тэтгэлэг, зээл олгох, эргэн төлүүлэх, буцалтгүй тусламж олгох, дэмжлэг үзүүлэх журам”-ын төсөл, “Цэргийн эмч нарын комиссын ажиллах журам”, “Тусгай зориулалтын ан агнуурын дуудлага худалдаа”, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөний төсөл зэрэг баримт бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, холбогдох саналыг хүргүүллээ.

Авлигын эсрэг сургалтад 154 иргэн, албан тушаалтныг хамруулж зохион байгуулсан байна.