“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-ийн инженер Э.БАЯРСАЙХАН

A- A A+
“Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК-ийн инженер Э.БАЯРСАЙХАН