Төлөвлөгөөт хяналтаар 47 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

A- A A+
Төлөвлөгөөт хяналтаар 47 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг шалгав

Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс нь 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-өөс 05 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 440 иргэний хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг шалган, 206 мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэлээ. Одоогоор ажиллагаанд 234 нэр дэвшигчийн урьдчилсан мэдүүлэг хянагдаж байна.

Өнгөрсөн долоо хоногт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн нийтийн албан тушаалтны авлига, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой 55 гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгаснаас 6 гомдол, мэдээллийг хянан шийдвэрлэлээ. Хяналт шалгалтаар хууль зөрчсөн болохыг нь тогтоож нэр бүхий албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулахаар шаардлага хүргүүлж ажиллалаа.

Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын хүрээнд 47 албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг шалгав.