Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

A- A A+
Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа: Дэлхий дахинд

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: Дэлхий дахинд

Бодлого

Нөхцөл байдал

Үйл ажиллагаа

Үйл явдал

Сайн туршлага

 

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албанаас 2020, 2021 онд орчуулсан гадаад мэдээ, нийтлэлийн эмхэтгэл

 

 

https://iaac.mn/uploads/users/1279/files/ATUA_2022_02_28.pdf