АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2023 ОНЫ №02

A- A A+
АТГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС 2023 ОНЫ №02

Авлигатай тэмцэх газраас эрхлэн гаргадаг "www.iaac.mn" мэдээллийн хуудасны ээлжит дугаар хэвлэгдлээ. Тус байгууллагаас 2023 оны 2 дугаар сард авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга бүхий мэдээллийн хуудсыг файл хэлбэрээр татан авч болно.

https://iaac.mn/uploads/users/1279/files/202302.pdf