card

Инфографик

110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

110 тусгай дугаарт 269 өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шалгав

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Авлигын эсрэг 126 удаагийн сургалтад 25336 иргэн, албан тушаалтныг хамруулав

Дэлгэрэнгүй
Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 10 зөвлөмж хүргүүлэв

Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 10 зөвлөмж хүргүүлэв

Төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 10 зөвлөмж хүргүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 68.7 хувьтай байна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 68.7 хувьтай байна

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 68.7 хувьтай байна

Дэлгэрэнгүй
Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа

Дэлгэрэнгүй
Давтамжит судалгаанууд

Давтамжит судалгаанууд

Давтамжит судалгаанууд

Дэлгэрэнгүй
254 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

254 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

254 албан тушаалтны ХАСХОМ-ийг хянан шийдвэрлэв

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалтаар хариуцлага тооцуулсан байдал 75 хувиар өсөв

ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалтаар хариуцлага тооцуулсан байдал 75 хувиар өсөв

ХАСХОМ-ийн хяналт шалгалтаар хариуцлага тооцуулсан байдал 75 хувиар өсөв

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 11829 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 11829 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 11829 этгээдийн урьдчилсан мэдүүлгийг хянан шийдвэрлэв

Дэлгэрэнгүй